Se khít hồng âm đạo, đặc trị viêm nhiễm âm đạo, vùng kín. Cam kết khỏi 100%